INFORMATION

 

select20sportMeddelelse:

Select Sport A/S har i mere end 15 år haft et tæt samarbejde med Lundtek omkring produktion og salg af Profcare harpiks på det internationale håndboldmarked.

Samarbejdet intensiveres nu således, at Select Sport A/S i fremtiden bliver eneforhandler af harpiks fremstillet af Lundtek.

 

Dette betyder, at Lundtek stopper produktionen af deres eget varemærke Dip n´ Grip, og fremover udelukkende vil producere Profcare harpiks. En harpiks som igennem mange år har været de fleste topspilleres foretrukne valg.

 

Samarbejdet giver Lundtek mulighed for at fokusere endnu mere på rense-produktet Dip n´ Clean, som bruges til at rense hal-gulve for harpiks. Profcare harpiks og Dip n´ Clean er udviklet så de komplimenterer hinanden på bedst mulige måde, og det er denne kobling begge firmaer fremadrettet vil forsøge at udnytte, således at man kommer til at stå endnu stærkere hos både håndboldspillere og hal-inspektører.

 

Ikke-navngivet-1

 

 

 

 
Diese Bachelorschreibenlassen eigenschaft der seifen-anionen heißt grenzflächenaktivität.